Social top menu

Ik ben nu zelf in staat om instellingen van mijn applicatie te wijzigen

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste vaardigheden en kennis over Rostar CAS meegegeven om in de dagelijkse praktijk de applicatie te kunnen beheren. Je leert zelfstandig hoe je de instellingen van Rostar CAS kunt bewerken, zodat je in de meeste gevallen zelf in staat bent het project aan te passen aan de veranderde omstandigheden of wensen.

Doelgroep cursus

Speciaal voor de aanstaande beheerder van Rostar CAS is de cursus Applicatiebeheer in Rostar CAS ontwikkeld.

Onderwerpen cursus

 • Instellen van segmenten en roosters.
 • Maken van codes en velden.
 • Maken van werkbladen.
 • Maken van gecompliceerde filters.
 • Volledig inrichten van codeselectors.
 • Gebruikersbeheer.
 • Maken van eenvoudige tellingen.
 • Maken van eenvoudige controles.
 • Maken van rapporten.

Vereiste basiskennis

Cursisten dienen bij aanvang te beschikken over voldoende basiskennis en werkervaring met Rostar CAS en dienen de Basiscursus Rostar CAS te hebben gevolgd of de Optimalisatiecursus Rostar CAS.

Door het volgen van de Applicatiebeheer cursus kan ik zelf mijn eigen rapporten maken

Duur

3 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Applicatiebeheer Rostar CAS 27-28-29 augustus 2019 Inschrijven
Applicatiebeheer Rostar CAS 15-16-17 oktober 2019 Inschrijven
Applicatiebeheer Rostar CAS 10-11-12 december 2019 Inschrijven
Continue Reading

Ik maak nu veel beter gebruik van de functionaliteiten van Rostar CAS

In deze cursus leer je plannen met Rostar CAS. Wij helpen je op weg om in een standaard rooster personen, diensten en extra codes (zoals ziekte, cursus of verlof) in te roosteren. Wanneer de basis is gelegd, gaat er gewerkt worden in een complexer rooster, waarbij je naast personen, diensten en extra codes, ook taken (uitsplitsing van diensten) leert inroosteren. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een casus waarbij je de opgebouwde kennis direct kan toepassen.

Doelgroep cursus

Speciaal voor de planner of de applicatiebeheerder die voor het eerst met Rostar CAS gaat werken.

Onderwerpen cursus

 • Uitgangspunten van Rostar CAS
 • Gebruik van werkbladen
 • Toevoegen van personen en diensten
 • Roosterhandelingen, zoals het plannen van bezetting, beschikbaarheid, diensten en ziekteverzuim
 • Sorteren en filteren
 • Afdrukken van werkbladen en rapporten
 • Sneller navigeren en selecteren
 • Inroosteringen kopiëren
 • Roosterproblemen opsporen en oplossen

Vereiste basiskennis

Kennis van en vaardigheid met Windows.

Ik kan het management nu van allerlei relevante rapportages en sturingsinformatie voorzien

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Basiscursus 10-11 september 2019 Inschrijven
Basiscursus 9-10 juli 2019 Inschrijven
Basiscursus 14-15 mei 2019 Inschrijven
Basiscursus 12-13 november 2019 Inschrijven
Continue Reading
 • privacy en cookie statement

Modules

 • Cursus is opgedeeld in modules,
  zo komt elk onderwerp goed aan bod. De modules start
  met een introductietekst of een filmpje.

Uitleg

 • Lees deze teksten zorgvuldig en bekijk het filmpje helemaal.
  Ze helpen je te snappen hoe de handelingen werken en hoe je ze moet uitvoeren.

Oefeningen

 • Na elk onderwerp volgt er een oefening. Heb je de uitleg begrepen kan je dat hier toepassen.

Toets

 • Elke module sluiten we af met een toets. Heb je de toets behaald kan je door naar de volgende module. Elke cursus sluiten we af met een korte evaluatie.
Continue Reading

Omdat bij de standaard cursussen deelnemers uit verschillende organisaties aanwezig kunnen zijn, zijn de roosters en de voorbeelden in de cursusboeken generiek, dat wil zeggen niet toegespitst op de roostersystematiek van je eigen organisatie. Je zult zelf de vertaalslag naar je eigen rooster dienen te maken. Daarom bieden we ook de mogelijkheid aan van een maatwerkcursus. Deze is helemaal ingericht op het rooster van je organisatie.

Doelgroep cursus

Voor de planner die met Rostar CAS werkt zonder ooit een basiscursus te hebben gevolgd. Ook geschikt als voortraject voor de beginnende applicatiebeheerder die al wat met Rostar CAS gewerkt heeft, maar ook nooit een basiscursus heeft gedaan en die de cursus Applicatiebeheer in Rostar CAS wil gaan volgen.

Onderwerpen cursus

Bij een maatwerkcursus worden de wensen van de organisatie vooraf volledig afgestemd en tot concrete leerdoelstellingen geformuleerd.

Vereiste basiskennis

Kennis van en vaardigheid met Windows.

Duur

1 tot 3 dagen

Kosten

Afhankelijk van de vraag

Locatie

Op locatie

Meer informatie

 • Ontvang meer informatie over de mogelijkheden

 • privacy en cookie statement
Continue Reading

Wekelijks worden KPI's verstuurd naar het management

Vraagt het management om productiviteitscijfers en verzuimpercentages, om cijfers die het verschil tussen geplande en gerealiseerde uren weergeven? Wenst het management die informatie lekker makkelijk weergegeven te zien in fraaie grafieken en handige draaitabellen? Na deze tweedaagse cursus kun je hen van deze informatie voorzien. Er wordt diep ingegaan op de tellingen die de gewenste informatie uit het rooster trekken. Daarnaast leer je allerlei geavanceerde rapporten maken met grafieken en draaitabellen.

Doelgroep cursus

Speciaal voor de planner, manager of de applicatiebeheerder die het management wilt voorzien van sturingsinformatie.

Onderwerpen cursus

 • Het maken van teleenheden om diensten, ziekte, cursus, doktersbezoek, verlof en dergelijke te registreren.
 • Het maken van tellingen om frequentie en duur van onder meer diensten, afwezigheden, meerwerk en minderwerk (leegloop) en onregelmatige uren te tellen.
 • Het maken van voorwaardelijke instructies in tellingen onder meer om drempels in te bouwen zodat bijvoorbeeld niet alle uren voor een vergoeding geteld worden, maar alleen uren die boven de drempel uitkomen.
 • Het maken van controles, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een medewerker van wie de beveiligingspas is verlopen ingeroosterd kan worden.
 • Het maken van geavanceerde rapporten met grafieken en draaitabellen die op overzichtelijke wijze de resultaten van bijvoorbeeld leeglooptelllingen, verzuimtellingen en dergelijke per afdeling of divisie of een andere geleding gewogen weergeven.

Vereiste basiskennis

Cursisten dienen bij aanvang te beschikken over voldoende basiskennis en werkervaring met Rostar CAS en dienen de cursus Applicatiebeheer in Rostar CAS te hebben gevolgd. Een ICT-achtergrond is wenselijk. Ervaring met het functioneel beheer van andere applicaties is een pré.

Met de geavanceerde tellingen kan ik gericht sturen op de planning

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 25-26 juni 2019 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 22-23 oktober 2019 Inschrijven
Continue Reading