Social top menu

Wanneer je je management van bruikbare stuurinformatie wilt voorzien, is het goed om de training Tellingen en geavanceerde rapporten te volgen. In deze tweedaagse training leer je alle gereedschappen van Rostar CAS gebruiken om nuttige informatie uit je planning te halen. Zodat je managers beslissingen beter kunnen nemen en onderbouwen. Productiviteitscijfers, verzuimpercentages en tellers die het verschil tussen geplande en gerealiseerde cijfers weergeven. Leer hoe je tellingen maakt en ze presenteert in overzichtelijke rapporten met grafieken en draaitabellen.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners, applicatiebeheerders en managers die de informatie uit de planning willen inzetten om te sturen op KPI’s.

Onderwerpen cursus

 • Teleenheden om diensten, ziekte, cursus, huisartsbezoek en verlof te registreren
 • Tellingen om frequentie en duuravn diensten, affwezigheid, onregelmatige uren en meer- en minderwerk te tellen
 • Voorwaardelijke instructies in tellingen om drempels in te bouwen om bijvoorbeels alleen die uren te tellen die boven de drempel uitkomen
 • Controles, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verkeerde medewerkers worden ingeroosterd
 • Geavanceerde rapporten met grafieken en draaitabellen van leegloop- en verzuimtellingen per afdeling of divisie

Na de training kan je onder meer

 • bepalen aan welke managementinformatie behoefte is
 • tellingen, grafieken en draaitabellen maken
 • de managementinformatie presenteren in duidelijk rapporten
 • veel meer uit je planning halen

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 6-7 mei 2020 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 27-28 oktober 2020 Inschrijven
Continue Reading

Ga jij straks Rostar CAS beheren? Dan helpt deze driedaagse training je op weg. Met Applicatiebeheer Rostar CAS leer je de belangrijkste vaardigheden om zelf de applicatie te beheren. Aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden maak je kennis met een grote hoeveelheid functies die je in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Je leert hoe je de instellingen van Rostar CAS kunt bewerken, zodat je zelf je project aan kunt passen aan veranderde omstandigheden of wensen.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor (beginnende) applicatiebeheerderd van Rostar CAS.

Onderwerpen cursus

 • Segmenten en roosters instellen
 • Codes en velden maken
 • Werkbladen maken
 • Gecompliceerde filters maken
 • Codeselectors inrichten
 • Gebruiksbeheer
 • Eenvoudige tellingen maken
 • Eenvoudige controles maken
 • Rapporten maken

Na de training kan je onder meer

 • zelfstandig Rostar CAS beheren
 • ondersteuning bieden aan planners, leidinggevenden en medewerkers
 • inspirator zijn voor planning innovaties

Duur

3 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Applicatiebeheer Rostar CAS 21-22-23 april 2020 Inschrijven
Applicatiebeheer Rostar CAS 23-24-25 juni 2020 Inschrijven
Applicatiebeheer Rostar CAS 8-9-10 september 2020 Inschrijven
Applicatiebeheer Rostar CAS 17-18-19 november 2020 Inschrijven
Continue Reading

Leer plannen met Rostar CAS en volg de complete basiscursus in twee dagen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maak je kennis met de belangrijkste functionaliteiten van Rostar CAS. Zodat je zelf een goed rooster kunt opbouwen en probleemloos personen, diensten en extra codes zoals ziekte, cursus of verlof kunt inroosteren. Ook sorteren en filteren, het maken van rapporten en het inroosteren van taken zullen op de agenda staan. Praktijkgerichte opdrachten maken dat je met het juiste gereedschap naar huis gaat en je werk als planner goed kan uitvoeren.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners en applicatiebeheerders die voor het eerst met Rostar CAS gaan werken.

Onderwerpen

 • Uitgangspunten Rostar CAS
 • Gebruik van werkbladen
 • Toevoegen van personen en diensten
 • Roosterhandelingen zoals plannen van bezetting, beschikbaarheid, diensten en ziekteverzuim
 • Sorteren en filteren
 • Rapporten maken en afdrukken
 • Snel selecteren en navigeren
 • Inroosteringen kopiëren
 • Roosterproblemen opsporen en oplossen

Na de training kan je onder meer

 • een rooster maken
 • personen, diensten en taken inroosteren
 • extra codes inroosteren
 • rapporten maken en afdrukken
 • selecteren, navigeren, sorteren en filteren

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Basiscursus 19 – 20 mei 2020 Inschrijven
Basiscursus 14 – 15 juli 2020 Inschrijven
Basiscursus 6-7 oktober 2020 Inschrijven
Basiscursus 15-16 december 2020 Inschrijven
Continue Reading

Leer stap voor stap plannen met de e-learning basiscursus Rostar CAS. In je eigen tempo maak je kennis met de belangrijkste functionaliteiten van Rostar CAS. Zodat je zelf een goed rooster kunt opbouwen en probleemloos personen, diensten en extra codes zoals ziekte, cursus of verlof kunt inroosteren. Ook sorteren en filteren, het maken van rapporten en het inroosteren van taken zullen op de agenda staan. Praktijkgerichte opdrachten maken dat je met het juiste gereedschap naar huis gaat en je werk als planner goed kan uitvoeren.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners en applicatiebeheerders die voor het eerst met Rostar CAS gaan werken en in hun eigen tempo willen leren op het moment dat het hen uitkomt.

Onderwerpen

 • Uitgangspunten Rostar CAS
 • Gebruik van werkbladen
 • Toevoegen van personen en diensten
 • Roosterhandelingen zoals plannen van bezetting, beschikbaarheid, diensten en ziekteverzuim
 • Sorteren en filteren
 • Rapporten maken en afdrukken
 • Snel selecteren en navigeren
 • Inroosteringen kopiëren
 • Roosterproblemen opsporen en oplossen

Na de training kan je onder meer

 • een rooster maken
 • personen, diensten en taken inroosteren
 • extra codes inroosteren
 • rapporten maken en afdrukken
 • selecteren, navigeren, sorteren en filteren

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste vaardigheden en kennis over Rostar CAS meegegeven om in de dagelijkse praktijk de applicatie te kunnen beheren. Je leert zelfstandig hoe je de instellingen van Rostar CAS kunt bewerken, zodat je in de meeste gevallen zelf in staat bent het project aan te passen aan de veranderde omstandigheden of wensen.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor (beginnende) projectleiders en leidinggevenden die naast de basisprincipes vooral ook het tijdsaspect van projectmanagement goed in de vingers willen hebben.

Onderwerpen

 • Basisprincipes van projectmanagement
 • Netwerkanalyse
 • Kritieke pad methode
 • Gantt grafiek
 • Reduceren van de projectduur
 • Van fasering en work breakdown naar tijdsplan
 • Tijds- en capaciteitsbeperkingen
 • Registratie, voortgangsbewaking en bijsturing

Na de training kan je onder meer

 • een project opstarten en opzetten
 • een project beter leiden en beheren in tijd, geld en kwaliteit
 • goed resources toekennen aan je project
 • kritieke paden inzichtelijk maken
 • omgaan met weerstand
 • communiceren over je projectvoortgang
 • gebruik maken van handige hulpmiddelen zoals de kritieke pad methode en Gantt grafiek
 • problemen herkennen, slim ingrijpen en bijsturen
 • je project succesvol afronden en overdragen

Duur

3 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

In de tweedaagse training Capaciteitsmanagement leren we je hoe je de werkvraag en beschikbare resources, mensen en middelen, het beste op elkaar kunt afstemmen. Zodat je op de middellange termijn, zeg maar een jaar vooruit, niet met over- of onderbezetting te kampen hebt. Dat doen we aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. In Capaciteitsmanagement kijken we hoe je met je personeelsbestand kunt inspelen op de markt, seizoenen en andere invloeden. Hoe je bijvoorbeeld met competenties en ervaring van je medewerkers, je contractmix en opleidingsbeleid zorgt voor de beste financiële resultaten.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners, leidinggevenden, HR managers en financieel verantwoordelijkheden die zich bezighouden met plannen op tactisch niveau.

Onderwerpen

 • Basis voor capaciteitsmanagement
 • Model voor capaciteitsmanagement
 • Strategische, tactische en operationele planniveaus
 • Afstemmen van vraag en aanbod met de fitanalyse
 • Een capaciteitsplan maken
 • Tactische en operationele modellen
 • De operationele planning
 • Roostervorming
 • In- en output voor een betere planning

Na de training kan je onder meer

 • beter inzicht krijgen in de afstemming van werk en capaciteit
 • je advies over de capaciteitsplanning onderbouwen
 • een capaciteitsplan opstellen
 • de inzet van je personeel verbeteren
 • sturen op resultaten

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor beginnende en ervaren planners, hoofden planafdeling en leidinggevenden met plantaken, die de afhankelijk van hun instroomniveau meer kennis van plannen en praktische vaardigheden willen opdoen.

Onderwerpen

 • Kaders voor je planning
 • Een (basis)planning maken
 • Je planning beheren
 • Je planning evalueren
 • Het processchema
 • Het generieke roosterproces

Na de training kan je onder meer

 • je eigen plan- en roosterproces optimaliseren
 • de kaders en voorwaarden voor een goede planning opstellen
 • een basisplanning maken
 • sturen met de output van je planning
 • goed roosterbeleid toepassen

Duur

1 of 2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

Plannen is een vak apart. In de tweedaagse training Planmanagement komen alle voorwaarden voor een geslaagde resourceplanning aan de orde. Het planproces en de onderliggende aspecten zoals beleidsvorming, regelgeving, de kaders voor een goede planning en de voor- en nadelen van een basisplanning. Doordat we uitgebreid stil staan bij alle onderdelen van het planproces, vergroot je je kennis, krijg je inzicht in de invloed van plannen en handvatten om deze kennis en inzichten praktisch toe te passen.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners, hoofden planafdeling, leidinggevenden, managers en budgetverantwoordelijken. Voor hen die meer van plannen willen weten en deze kennis in wil zetten om planning en planproces te optimaliseren.

Onderwerpen cursus

 • Visie op plannen
 • Kaders voor je planning
 • Planningsvormen: schaalniveau en centraal versus decentraal
 • Planbeleid
 • Voor- en nadelen van een basisplanning
 • Efficiënt plannen
 • Implementatie van planbeleid
 • Een rooster maken
 • Je planning evalueren

Na de training kan je onder meer

 • beter adviseren over optimalisaties ten aanzien van planning en proces
 • een doelgerichte planorganisatie inrichten
 • een capaciteitsplan beoordelen en optimaliseren
 • je besluitvorming rondom planning beter onderbouwen
 • de inzet van je medewerkers verbeteren

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

De tweedaagse training Plan- en roosterprocessen geeft je inzicht in de processen die zich afspelen op de drie planniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Elk niveau kent z’n eigen informatiestromen, transformatie van input en samenhang met andere bedrijfsprocessen. Je leert hoe je als organisatie deze processen het best kunt inrichten en afstemmen op elkaar. Welke consequenties een veranderende marktvraag, nieuwe wetgeving of beschikbare resources hebben op elk niveau. En hoe je hier dan het best op inspeelt. Want met de juiste processen en samenhang creëer je meerwaarde voor je planning.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor hoofden planafdeling, directie en hoger management. Voor hen die meer wil weten over planprocessen. Hoe ze werken en hoe ze verweven zijn met andere bedrijfsprocessen.

Onderwerpen cursus

 • Wat zijn plan en -roosterprocessen
 • Kenmerken van de drie planniveaus: strategisch, tactisch, operationeel
 • Planvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Wettelijke kaders en externe factoren
 • Samenhang tussen planniveaus
 • Spanningsveld van organisatie, klant en medewerker
 • Denken vanuit processen

Na de training kan je onder meer

 • je planprocessen in kaart brengen en optimaliseren
 • de samenhang tussen je planniveaus verbeteren
 • beter inspelen op veranderende externe factoren
 • zorgen voor goede input voor je planning op alle niveaus
 • Je planning output slim inzetten op andere niveaus

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Continue Reading

Elke training van Paralax, of deze nu gericht is op beleid en processen of op Rostar CAS, is praktijkgericht. Algemeen toepasbaar en geschikt voor elke organisatie en sector. We gaan uit van de Paralax standaard en visie op plannen. Natuurlijk komen theoretische modellen en achtergrondinformatie ruim aan bod, maar we besteden vooral ook veel tijd aan de problematiek van de sector en praktische voorbeelden. Zodat je met het geleerde direct aan de slag kan. Toch kan het zijn dat je als organisatie behoefte hebt aan een training die op maat gemaakt is. Specifiek op de wensen en doelstellingen van jouw organisatie afgestemd. Bijvoorbeeld omdat je een speciaal onderwerp wilt behandelen of omdat je met een groep collega’s de training wilt volgen. Dan biedt een opleiding op maat uitkomst. De inhoud van de training stemmen we in nauw overleg met je af.

Naast het reguliere aanbod biedt de Paralax Academie ook opleidingen op maat aan. Aan de hand van jouw wensen en doelstellingen ontwikkelen we dan in nauw overleg een opleiding die op jouw organisatie is afgestemd. Dat kan het geval zijn bij unieke thema’s zoals het roosterbeleid of optimale planproces voor jouw organisatie specifiek.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor elke organisatie met specifieke wensen.

Mogelijke onderwerpen

 • Het optimale plan- en roosterbeleid
 • Roosterbeleid
 • Projectplanning voor jouw organisatie
 • Rostar CAS training afgestemd op jouw organisatie

Duur

1 tot 3 dagen

Kosten

Afhankelijk van de vraag

Locatie

Op locatie

Meer informatie

 • Ontvang meer informatie over de mogelijkheden

 • privacy en cookie statement
Continue Reading