Social top menu

In de tweedaagse training Capaciteitsmanagement leren we je hoe je de werkvraag en beschikbare resources, mensen en middelen, het beste op elkaar kunt afstemmen. Zodat je op de middellange termijn, zeg maar een jaar vooruit, niet met over- of onderbezetting te kampen hebt. Dat doen we aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. In Capaciteitsmanagement kijken we hoe je met je personeelsbestand kunt inspelen op de markt, seizoenen en andere invloeden. Hoe je bijvoorbeeld met competenties en ervaring van je medewerkers, je contractmix en opleidingsbeleid zorgt voor de beste financiële resultaten.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners, leidinggevenden, HR managers en financieel verantwoordelijkheden die zich bezighouden met plannen op tactisch niveau.

Onderwerpen

 • Basis voor capaciteitsmanagement
 • Model voor capaciteitsmanagement
 • Strategische, tactische en operationele planniveaus
 • Afstemmen van vraag en aanbod met de fitanalyse
 • Een capaciteitsplan maken
 • Tactische en operationele modellen
 • De operationele planning
 • Roostervorming
 • In- en output voor een betere planning

Na de training kan je onder meer

 • beter inzicht krijgen in de afstemming van werk en capaciteit
 • je advies over de capaciteitsplanning onderbouwen
 • een capaciteitsplan opstellen
 • de inzet van je personeel verbeteren
 • sturen op resultaten

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Bij Paralax, klant of in meerdere sessies via videoconferencing

Datum & inschrijven