Social top menu

De tweedaagse training Plan- en roosterprocessen geeft je inzicht in de processen die zich afspelen op de drie planniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Elk niveau kent z’n eigen informatiestromen, transformatie van input en samenhang met andere bedrijfsprocessen. Je leert hoe je als organisatie deze processen het best kunt inrichten en afstemmen op elkaar. Welke consequenties een veranderende marktvraag, nieuwe wetgeving of beschikbare resources hebben op elk niveau. En hoe je hier dan het best op inspeelt. Want met de juiste processen en samenhang creëer je meerwaarde voor je planning.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor hoofden planafdeling, directie en hoger management. Voor hen die meer wil weten over planprocessen. Hoe ze werken en hoe ze verweven zijn met andere bedrijfsprocessen.

Onderwerpen cursus

 • Wat zijn plan en -roosterprocessen
 • Kenmerken van de drie planniveaus: strategisch, tactisch, operationeel
 • Planvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Wettelijke kaders en externe factoren
 • Samenhang tussen planniveaus
 • Spanningsveld van organisatie, klant en medewerker
 • Denken vanuit processen

Na de training kan je onder meer

 • je planprocessen in kaart brengen en optimaliseren
 • de samenhang tussen je planniveaus verbeteren
 • beter inspelen op veranderende externe factoren
 • zorgen voor goede input voor je planning op alle niveaus
 • Je planning output slim inzetten op andere niveaus

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Bij Paralax, klant of in meerdere sessies via videoconferencing

Ik wil mij inschrijven voor deze workshop