Social top menu

Optimalisaties in je plan- en roosterprocessen kunnen leiden tot mooie resultaten. Door breder te kijken dan alleen het rooster ontdek je de invloed van andere afdelingen op je rooster. Soms ligt de oplossing van je probleem voor de hand, maar zie je hem gewoon over het hoofd. De workshop Plannen en roosteren is een eye opener, die de deur opent naar beter resultaat.

Download de productsheet en ontdek de mogelijkheden

Sturen op resultaat
Plannen doe je op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. De workshop Plannen en roosteren geeft je inzicht in de processen die zich afspelen op de drie planniveaus en leert je hoe je die optimaliseert. Speciaal voor jouw organisatie. Elk niveau kent z’n eigen informatiestromen, transformatie van input en samenhang met andere bedrijfsprocessen. Heb je daar kennis van binnen je eigen organisatie, dan kan je sturen door je processen anders in te richten en de gevolgen van beslissingen beter inschatten. Waardevolle knowhow voor je organisatie.

Kritisch kijken
Plannen en roosteren maakt je bewust. Waarom doe je wat je doet? Is dat ook wat je wilt? Zoek je verandering en verbetering? En wat zijn de instrumenten om dat voor elkaar te krijgen? Waar ligt de ruimte en hoe zorg je ervoor dat zaken je niet overkomen, maar dat je zelf aan zet blijft? Ben je bijvoorbeeld veel geld kwijt aan overuren? Misschien biedt een betere organisatie van je vakantieplanning wel de oplossing. Die verbanden leg je makkelijker na het volgen van deze workshop. Theorie, geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden. Zodat je zelf kritisch kunt kijken naar je processen. Je leert hoe je processen goed inricht en op elkaar afstemt en welke consequenties een veranderende marktvraag, nieuwe wetgeving of beschikbare resources hebben op elk niveau. En hoe je hier het best op inspeelt. Met de juiste processen en samenhang creëer je meerwaarde voor je planning.

Interactief en direct toepasbaar
Plannen en roosteren is een interactieve workshop waarin naast het theoretisch deel volop ruimte is voor eigen inbreng en vraagstukken uit de praktijk. De workshop kun je op locatie of online volgen. De workshop op locatie is op twee aaneengesloten dagen, de online workshop is opgedeeld in vier dagdelen.

Onderwerpen

 • Wat zijn plan- en roosterprocessen?
 • Kenmerken van de drie planniveaus: strategisch, tactisch, operationeel
 • Samenhang tussen planniveaus
 • Gegevensstromen binnen processen
 • Planvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Wettelijke kaders en externe factoren
 • Spanningsveld van organisatie, klant en medewerker
 • Mogelijke knelpunten in relatie tot andere plan- en bedrijfsprocessen
 • Denken vanuit processen
 • Je processen en samenhang verbeteren

Download de productsheet en ontdek de mogelijkheden

Voor
Voor planners, hoofden planafdeling, directie en hoger management. Voor hen die direct of zijdelings, zoals HR, bij plannen betrokken zijn en meer wil weten over planprocessen. Hoe ze werken en hoe ze verweven zijn met andere bedrijfsprocessen.

Na de workshop

 • kan je planprocessen in kaart brengen en optimaliseren
 • heb je de kennis om de samenhang tussen je planniveaus te verbeteren
 • weet je beter in te spelen op veranderende externe factoren
 • kan je zorgen voor goede input voor je planning op alle niveaus
 • weet je de output van je planning slim in te zetten op andere niveaus

Duur

2 dagen of 4 dagdelen (online)

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Bij Paralax, klant of in meerdere sessies via online platform

Datum & inschrijven

Meer informatie over andere mogelijkheden?

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Plannen en roosteren 18 en 19 november Inschrijven