Social top menu

Sturen op capaciteit in tijden van Corona

De gevolgen van Corona, we hebben er allemaal mee te maken. In de zorg leverde het een piek in het werkaanbod op, in de leisure en retail een dip. Andere sectoren hebben juist te maken met een kwalitatief veranderende vraag door het ontstaan van een ander soort werkzaamheden of een behoefte aan personeel met andere kwalificaties. Ook bij Paralax zijn we anders gaan werken. Een ander werkaanbod resulteert in een andere capaciteitsvraag. En ik denk dat we het allemaal in de praktijk ondervonden hebben: Corona heeft het belang van goed capaciteitsmanagement onderstreept.

Goed capaciteitsmanagement, wat is dat eigenlijk? In de afgelopen periode hebben we ons misschien laten leiden door ad hoc beslissingen en de waan van de dag. In kort tijdsbestek kon de situatie immers totaal veranderen. Dan is het niet zo gek dat je operationele capaciteitsmanagement de boventoon voert. Maar nu de grootste hectiek voorbij is en de overgang naar een nieuwe samenleving en werksituatie is ingezet, is het tijd om weer te kijken naar het grote geheel. Want elke beslissing die je voor de korte termijn maakt, heeft ook z’n consequenties voor de langere termijn.

Capaciteitsmanagement doe je op drie niveaus; op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Operationeel capaciteitsmanagement gaat over het rondkrijgen van het rooster, over ziekmeldingen en tijdelijke inhuur. Bij tactisch en strategisch capaciteitsmanagement kijk je verder vooruit. Van een maand tot een jaar op tactisch niveau en van een jaar tot enkele jaren op strategisch niveau. Dan gaat het over het uitvlakken van pieken en dalen in de personeelsbezetting, over het aannemen en opleiden van mensen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen en het HR-beleid in het algemeen. De drie niveaus houden verband met elkaar. Keuzes op het ene niveau hebben hun invloed op het andere. Daarom is het goed om naar het totale plaatje te kijken en te zorgen voor een goede afstemming.

Capaciteitsmanagement gaat trouwens niet alleen over kwantiteit, maar ook over kwaliteit. Niet alleen over het aantal mensen dat je nodig hebt, maar vooral ook over de vaardigheden en ervaring waarover ze moeten beschikken En natuurlijk over de werkvoorraad, je doelstellingen en beleid. De beste beslissingen hierin neem je op basis van data en niet op onderbuikgevoel. Bekijk daarom goed welke data je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen. Want de ervaring leert dat als het daar fout gaat, de verkeerde interpretaties en besluiten zich snel op kunnen stapelen. En zorg ervoor dat je duidelijk hebt wie in welke situatie verantwoordelijk en beslissingsbevoegd is. Als je dat vooraf goed geregeld hebt, zorg je voor winst op de cruciale momenten en kun je snel anticiperen op veranderingen.

Maak van integrale capaciteitsmanagement je speerpunt en blijf de samenhang tussen de niveaus in de gaten houden. Houd grip, blijf sturen en verlies het totale beeld van je organisatie en processen niet uit het oog. Dan valt er veel winst te boeken. Corona heeft daaraan eigenlijk niets verandert. Het heeft ons alleen nog meer met de neus op de feiten gedrukt en het belang van goede strategisch personeelsplanning onderstreept. Het is misschien complexe materie. Maar doe je het goed, dan valt er veel winst te boeken. Wij zijn daarin graag je gesprekspartner.

Dimitri Habich
CEO Paralax BV.
06-15827883

Blog - Blijf vooruit kijken, juist nu

Blog - Laat flexibilisering in je voordeel werken

Blog - Een andere kijk op zaken… softwareleverancier én kennispartner