Social top menu

8 trends op de arbeidsmarkt

19 juli 2016 Blogs

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends op de Nederlandse arbeidsmarkt? In een recent verschenen trendpaper van Start People worden de belangrijkste verschillen tussen de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Nederland beschreven. Wij hebben alvast de belangrijkste punten eruit gehaald en hieronder beschreven, samen met een aantal trends op het gebied van personeelsplanning.

Flexibiliseren

Flexibele werktijden is, na salaris, voor Nederlanders de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van het onderzoeksbureau Intelligence Group. De voorkeur voor flexibele werktijden is belangrijker dan een bonus, wat impliceert dat deze toegevoegde waarde niet in geld is uit te drukken.

Diversiteit in werkzaamheden

Deze trend heeft veel raakvlakken met flexibiliseren. Mensen verruilen bewust steeds vaker de zekerheid van werk en een vast salaris voor opeenvolgende projecten of klussen, omdat zij werkplezier en afwisseling belangrijker vinden.

Competenties

De competenties van mensen worden steeds belangrijker bij het creëren van werkgelegenheid. Hiermee stappen werkgevers af van het zoeken naar ‘perfecte kandidaten’ voor vastomlijnde functies.

Digitalisering

Zonder data kunnen bedrijven het hoofd amper boven water houden en de digitalisering van verschillende planningstools (zoals roosterautomaten en het gebruik van GPS, RFID & Sensoren) wordt in de breedte ingezet voor efficiëntiedoeleinden. Mensen willen alles kunnen regelen vanaf de smartphone, en vrijwel alle apparaten zijn met elkaar verbonden. Digitalisering zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Laag- en ongeschoold personeel is relatief groeiende en daartegenover staat een relatieve groei in hoog opgeleid personeel.

Hoge opleidingseisen

Misschien heb je deze situatie zelf al meegemaakt of ervan gehoord van mensen in je omgeving, maar waar vroeger functies met lage opleidingseisen ingevuld werden door mensen uit het lager en middelbaar beroepsonderwijs, worden deze als werkzoekende vaker gepasseerd door hoger opgeleiden.

Omscholing en bijscholing

Digitalisering en robotisering nemen toe. Daardoor wordt administratief personeel steeds vaker vervangen door mensen met een technische achtergrond. Hierdoor kan een afname in omvang in beroepsgroepen ontstaan of zelfs totale verdwijning. Aan de andere kant ontstaat er meer vraag naar technisch personeel. . Bedrijven moeten deze ontwikkeling niet negeren en daarom meer inzetten op omscholing en bijscholing om schaarste te voorkomen.

Arbeidsmigratie

Economische migranten en vluchtelingen proberen in verschillenden werelddelen aan het werk te komen. Dit kan een mogelijke bedreiging geven, maar aan de andere kant kan dit ook positief uitpakken. Met de juiste aanpak kan deze instroom een toegevoegde waarde zijn op een thema als vergrijzing. Waar organisaties ook rekening mee moeten houden is de planning van huisvesting en vervoer van woon-werkverkeer.

Medewerkerstevredenheid

Bedrijven is er alles aan gelegen om de productiviteit van de medewerkers constant te houden en het verzuimpercentage zo gering mogelijk. Daarom gaan bedrijven steeds bewuster aan de slag om de medewerkers gezonder te maken. Fitness, gezonde lunches, minder werkuren en lagere werkbelasting zijn enkele initiatieven die aangeboden worden.

6 trends op het gebied van personeelsplanning

Gedecentraliseerde planning

Planning wordt steeds meer gedecentraliseerd, met een centrale coördinatie. Maar, in veel organisaties zie je teams die plus-uren maken en teams die min-uren maken. De centrale sturing van de planning die gedecentraliseerd is, is dus nog niet optimaal.

Toename in de online verkoop

De invloed van de klant op planning neemt toe: bijvoorbeeld vandaag besteld, morgen in huis. Dit vraagt om snel op- en afschalen.

Van roosteren naar plannen

Er is een omslag aan de gang van roosteren naar plannen. Dit zorgt ervoor dat plannen complexer wordt. Een vak apart.

Geen verschil meer in vast of flexibel personeel

Het plannen van vast en flexibel personeel trekt steeds verder naar elkaar toe. Vroeger werd alleen flexpersoneel gepland, nu ook steeds vaker vast personeel.

Data forecasting

Data gebruiken is steeds belangrijker om aan de verwachting van de klant te blijven voldoen. Dit zorgt ervoor dat de taak van de planner complexer wordt. Hij of zij moet niet alleen meer plannen, maar ook meer analyseren en voorspellen.

Veranderende wetgeving

Alhoewel de arbeidsmarkt misschien flexibeler is geworden, is de wetgeving strakker geworden: geen 0-urencontract, geen proeftijd op een halfjaarcontract, enzovoort.

Bron: Start People

Auteur:

Wij zoeken nieuwe collega'sBekijk hier onze vacatures!
+