Social top menu

Is jouw organisatie al voorbereid op de komst van de nieuwe cao? Met de personeelsplanning oplossing van Paralax wel! Plan je personeel met een pakket wat cao proof is. Werk je als organisatie met meer dan één cao? Geen probleem, met Rostar CAS is het mogelijk om meerdere cao's naast elkaar te laten werken. Voor de beveiligingsbranche biedt dit voordelen als je als organisatie gebruik maakt van Particuliere Beveiliging cao en de Evenementen cao. Daarnaast is de concurrentie nog steeds erg groot en staan de tarieven nog steeds onder druk, hierdoor moeten de medewerkers efficiënt gepland worden om concurrerend te kunnen zijn/blijven. Kortom, vele vraagstukken waar je als organisatie graag geholpen bij wil worden door een organisatie die strategische meedenkt.

Samenwerking met opdrachtgevers

De samenwerking met de opdrachtgevers is een ontwikkeling die de komende jaren zal groeien. Opdrachtgevers willen zelf gemakkelijk extra inzet van personeel kunnen aanvragen bij toenemende vraag. Opdrachtgevers willen meer en meer betrokken worden bij de inzet van personeel op hun locaties, door snel te kunnen reageren bij het op- en afschalen van in te zetten medewerkers. Middels Rostar CAS heb je de mogelijkheid om je opdrachtgevers toegang te geven om aanvragen voor extra personeel door te geven. Samenwerken en partnerverbanden daar draait het in de huidige planning om, met de planner als spil in het web om alle behoeftes op te vullen.

Wij bieden de oplossing voor de planning

Paralax biedt al jaren een totaaloplossing voor de personeelsplanning. Onze software Rostar CAS biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit een te beveiligen object of locatie te plannen. Daarnaast strekt het van objectbeveiliging naar mobiele surveillance tot VIP-begeleiding. Al deze aspecten van beveiliging zijn in Rostar CAS in te plannen. Daarom is Paralax al geruime tijd de absolute marktleider in de beveiligingsbranche met klanten als Securitas, Trigion, Facillicom, ISS en vele andere beveiligingsbedrijven.

Binnen de top 20 van de Nederlandse beveiligingsbedrijven werkt maar liefst 70% al met Rostar CAS.

Download de business case van Securitas

  • privacy en cookie statement

USP's voor de Beveiligingsbranche

  • Integratie van de cao's (PB en evenementen)
  • Verwerking tijdvakken en vergoedingen
  • 70% van de Top 20 werkt met Rostar CAS

Trends in de Beveiligingsbranche

  • Complexiteit van de PB cao
  • Turbulente vraag op inzet
  • Interactie tussen beveiligingsbedrijven en opdrachtgevers

Toekomst in de Beveiligingsbranche

  • Digitalisering
  • Interactie tussen beveiligingsbedrijven
  • Efficiënter planner

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

CAO-verandering raakt altijd de planning

Een gewijzigde CAO heeft gevolgen voor zowel de medewerkers als voor het management en de planning. De CAO-verandering heeft namelijk ook direct zijn weerslag op de manier van werken en plannen. Zij kunnen dit dus niet nog even snel omgooien en aanpassen aan de veranderde vraag. De gevolgen daarvan in bedrijfsmatige zin laten zich raden.

Efficiënt plannen

De planning binnen een beveiligingsorganisatie gaat hand in hand met de CAO. Dit is het expertisegebied van Paralax. De planningssoftware van Paralax houdt rekening met alle facetten uit de CAO (en eventuele andere cao’s waar een medewerker mee te maken heeft). Daarnaast wordt er ook de ATW gecontroleerd tijdens het plannen. Indien gewenst worden al deze gegevens verwerkt op alle mogelijke manieren in rapportages. Zo berekent Rostar CAS automatisch de toeslagen uit de cao, maar ook de actuele verlofstanden of het aantal gewerkte weekenden, avonden of nachten.