Social top menu

Het onderwijs is dynamischer dan ooit. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden, zoals de invoering van de tweede fase en Competentie Gericht Onderwijs. Deze ontwikkelingen doen een beroep op uw flexibiliteit en aanpassingsvermogen zowel binnen het voortgezet onderwijs (VO), hoger beroepsonderwijs (HBO), het wetenschappelijk onderwijs (WO) alsook binnen het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (MBO/BVE).

Digitalisering van het onderwijs

Door de opkomst van internet en social media staan we meer dan ooit met elkaar in verbinding. Locatie en tijd zijn niet meer leidend voor communicatie. Middels mobiele technologie en internetapplicaties zijn we altijd en overal verbonden. Studenten beschikken inmiddels allemaal over mobiele devices met toegang tot netwerken, waar en wanneer ze maar willen. Deze ontwikkeling biedt het onderwijs de gelegenheid efficiënter en effectiever te communiceren. Lesmateriaal moet altijd, overal en veilig toegankelijk zijn. Zo ook het rooster.

‘Aan een goed rooster heb je niets. Althans, mensen zien het als een vanzelfsprekendheid, niet als een bijzondere aanvulling. Maar een slecht rooster kost je ont-zet-tend veel slechte publiciteit.’

Download de Rostar EduFlex brochure

  • privacy en cookie statement

USP's voor het onderwijs

  • Individuele leerling / studentroosters
  • Inschrijven op keuzemodules
  • App voor student- en docentrooster

Trends in het Onderwijs

  • Zelfroosteren
  • Overzicht KPI's
  • Integratie planning en roostering

Toekomst van het Onderwijs

  • Individualisering leerroute student
  • Hogere service gerichtheid student
  • Integratie van diverse systemen

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

Bekijk cases in deze branche: