Social top menu

Al 35 jaar ontwikkelt Paralax innovatieve producten om te komen tot steeds betere oplossingen op het gebied van personeelsplanning. Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is dat personeelsplanning van directe invloed is op de besteding c.q. besparing van geld. Gewoon keiharde euro’s waar jij en ik op afgerekend worden.

Natuurlijk is kwaliteit belangrijk,
natuurlijk is medewerkerstevredenheid belangrijk,
natuurlijk is klanttevredenheid belangrijk maar wat als de winstgevendheid niet op orde is??
Hoe efficiënt ben je dan nog??

Door het hele proces van strategie tot realisatie te kunnen monitoren, te kunnen sturen, te kunnen herzien en te kunnen aanpassen zorgt Paralax voor een constante bewaking van alle gestelde doelstellingen of KPI’s.

Personeelsplanning naar een hoger niveau!

Til je workforce management met de planningssoftware van Rostar CAS naar een hoger niveau. De software is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met sterk wisselende bezettingen, ploegendiensten en voor bedrijven die werken met flexibel personeel. Het houdt rekening met de geldende CAO, de Arbeidstijdenwet en andere wetten en regelgeving.

Innovatieve tools voor uw planning

Paralax biedt met haar nieuwe ontwikkelingen voor planners, managers en overige medewerkers innovatieve tools om in een snel veranderende markt direct op ontwikkelingen van allerlei aard te anticiperen. Vanuit de Forecasting en de Capaciteitsplanning zorgt Paralax middels de 24/7 Rostar App, WebPlanner en Shiftpicking ervoor dat u de beschikking heeft over functionaliteiten die uw personeelsplanning naar een hoger niveau brengen, die de planning efficiënt en effectief maken en die ervoor zorgen dat de investering die u maakt zich direct terugbetaalt.

Waarom je de euro centraal moet zetten!

Ik ontvang graag meer informatie

  • privacy en cookie statement

Voordelen voor planner

  • Snel anticioeren op opengevallen diensten
  • Afdeling overstijgend plannen
  • Directe verloning

Voordelen voor manager

  • Real-time rapportages
  • Toepassen van de juiste wet en regelgeving
  • Snelle communicatie werkgever en werknemer

Voordelen voor eindgebruikers

  • Zelfroosteren via PC, tablet en smartphone
  • 24/7 benaderbaar
  • Ruil en vakantiedagen aanvragen