Social top menu

Rostar Connect brochure

Meer efficiency door integratie van het planningssysteem met de overige bedrijfsapplicaties. Met Rostar CAS heb je een marktleidend pakket in huis dat de planning van je personeel, taken en middelen uitstekend verzorgt. De planners kunnen snel goede roosters maken, doordat Rostar CAS hen assisteert bij het selecteren van de juiste persoon voor de juiste taak. Daarnaast bieden moderne webapplicaties jou de mogelijkheid om ook werknemers en opdrachtgevers bij het planproces te betrekken. Rostar CAS is natuurlijk niet de enige applicatie in de organisatie. De verschillende softwarepakketten hebben weliswaar elk hun eigen toepassingsgebied, integratie van de applicaties is steeds vaker van vitaal belang en leidt tot een enorme efficiencyverbetering.

In deze brochure vertellen wij meer over de integratie van Rostar CAS in het gehele applicatielandschap

Download de brochure

  • privacy en cookie statement