Social top menu

Tips en Tricks

Op deze pagina vind je de Tips en Tricks welke onze experts schrijven om gebruikers van Rostar CAS te helpen het werk efficiënter uit te voeren.

Vakantieperiodeplanning
Voor veel organisaties is het een heel karwei om tot een evenwichtige verdeling van de vakanties van het personeel te komen. Indien dit voor uw organisatie ook het geval is, is de inzet van Vakantieperiodeplanning het juiste hulpmiddel. Met Vakantieperiodeplanning kunt u ervoor zorgen dat de vakantieaanvragen eerlijk worden verdeeld, maar dat deze ook zijn afgestemd op de werkzaamheden die doorgaan.

  • De aanvragen worden direct zichtbaar in het rooster waardoor makkelijk kan worden bepaald waar knelpunten zitten.
  • Het door de medewerker opgeven van meerdere voorkeuren wordt ondersteund.
  • Een goede ondersteuning voor het organiseren van vakantieperiodes.
  • Vakantieperiodeplanning is voor alle typen vakanties inzetbaar.

Mail ons en ontdek het gemak van de Vakantieperiodeplanning in Rostar CAS

Match met codeselector
Indien u snel wilt zien wie de personen zijn die allemaal geschikt en beschikbaar zijn om op een bepaalde dienst te werken zonder dat u daarvoor een codeselector dient te openen, dan gebruikt u daarvoor de functie “Match met codeselector” die een fi lter legt op het personendeel van een roosterwerkblad. Andersom kan dit “codeselectorfi lter” ook een selectie maken van de openstaande dienst(en) waarvoor een persoon geschikt en beschikbaar is.

Download hier de gehele Tips & Tricks