Social top menu

‘Aan een goed rooster heb je niets. Althans, mensen zien het als een vanzelfsprekendheid, niet als een bijzondere aanvulling. Maar een slecht rooster kost je ont-zet-tend veel slechte publiciteit.’

Wie

Er zullen weinig onderwijsinstellingen zijn die over zo’n fraaie locatie beschikken als Regionaal Onderwijscentrum Koning Willem I college in ’s-Hertogenbosch. Het ROC is gevestigd in de voormalige Koning Willem I Kazerne en beschikt daardoor over meerdere gebouwen die rondom het binnenplein gevestigd zijn. De kazerne is niet de enige locatie van het ROC; ook aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch is een grote vestiging van het Koning Willem I college gevestigd.

Probleemstelling

Doordat het Nederlandse onderwijs steeds meer vraaggestuurd georganiseerd is, wordt de behoefte aan een overzichtelijk roosterprogramma steeds groter. De traditionele klas
zoals wij die kennen, gaat verdwijnen. De school wordt steeds meer een serviceverlener. Leerlingen kunnen hun werkzaamheden meer en meer zelf inplannen en individueel inschrijven
op onderwijsactiviteiten. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat ze zelf met een werkgroep een lokaal kunnen reserveren om daar te gaan werken.

Resultaat

Door het gebruik van Rostar Eduflex kunnen we het totale onderwijsprogramma, met een groter aantal leerlingen, nu op een kleine 59.000 vierkant meter draaien. Dat is een geweldige besparing! Want vergeet niet: ook in het onderwijs word je uiteindelijk afgerekend op resultaten. Bovendien geldt ook hier het aloude adagium dat je een euro maar één keer kunt uitgeven. Alleen werken we hier met euro’s van de belastingbetaler. Daar voelen wij ons extra verantwoordelijk voor. Met Rostar EduFlex weten wij precies welke lokalen er wanneer beschikbaar zijn. En meer: “Het is ook belangrijk om te weten waar een lokaal aan moet voldoen. Is er een beamer nodig of niet? En hoe groot moet de capaciteit zijn? Wij sturen op de grootte van de lokalen. Een groepje van tien man moet je niet in een lokaal van tachtig vierkante meter zetten.”

Meer informatie over deze branche?

Voor Koning Willem I hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Arnold Panis:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op