Social top menu

Zienn
De flexpool geeft ons ruimte om veranderingen in de zorg goed op te vangen en onze kwaliteit hoog te houden. Henk van der Boon, roostercoördinator Zienn

Wie

Zienn biedt opvang en ondersteuning in Friesland, Groningen en Drenthe aan sociaal kwetsbare mensen die dakloos of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. 24 uur per dag, op verschillende locaties. Hiervoor roostert één centraal werkende planner ongeveer 400 medewerkers met variabele en vaste dienstpatronen in met Rostar CAS, waarin ook alle gewerkte uren en verlof worden verwerkt en gerapporteerd. Centrale personeelsplanning is een bewuste keuze voor Zienn.

Probleemstelling

De zorg- en welzijnssector verandert. Oprukkende marktwerking, aangepaste wetgeving en nieuwe financiering vanuit de gemeenten en een krimpende arbeidsmarkt. Dat terwijl de kwaliteit van de zorg steeds harder om aandacht schreeuwt. “Vroeger planden we decentraal op de locaties naar de contracturen van de medewerkers. Dat leidde regelmatig tot over- en onderbezetting, wat ineffectief was en duur.

Resultaat

We zijn centraal gaan plannen. Met de flexibilisering van personeel in een flexpool hebben we antwoord gevonden op de huidige ontwikkelingen in de zorg. “Door alle veranderingen die we doormaken, zoals de nieuwe manier van financiering, een nieuwe Flexwet en het huidige economische klimaat, zijn vaste arbeidscontracten niet meer vanzelfsprekend. Toch wil je als organisatie wel je bezetting garanderen en daarmee de kwaliteit naar de cliënten. De flexpool geeft ons ruimte om veranderingen goed op te vangen en onze kwaliteit hoog te houden.”

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Meer informatie over deze branche?

Voor Zienn hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Arnold Panis:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op