Social top menu

De Missie, Visie en Strategie van Paralax

Missie

Paralax staat voor het ontwikkelen en leveren van de beste software, producten en diensten voor Workforce management.

Visie

Klanttevredenheid

Paralax zet de klant centraal!
Paralax streeft naar een hoge klanttevredenheid door: kwalitatief goede dienstverlening, duidelijke communicatie, snelle services, up to date en betrouwbare producten en diensten, een hoog kennisniveau in het vakgebied en regelmatig gekwalificeerd contact waarbij de klant centraal staat en wordt geïnformeerd en geadviseerd.

Medewerkerstevredenheid

Paralax zet de medewerker centraal!
Paralax streeft naar een hoge medewerkerstevredenheid bij haar klanten door: innovatieve gebruiksvriendelijke producten die bijdragen in het halen van de doelstellingen, de juiste inhoudelijke training/opleiding op maat, ondersteuning bij het in invoeren van een eenduidige wijze van werken op het gebied van planning en roosteren.

Winstgevendheid

Paralax zet de euro centraal!
Paralax streeft naar het bereiken van een kwalitatieve en efficiënte inzet van resources (mens/machine/middelen) door: het op de juiste wijze vormen en inrichten van bedrijfs- en planprocessen en hierop te sturen, inzicht in bedrijfs- en afdelingsprestaties door dashboards en KPI’s, forecasting, capaciteitsmanagement en financieel. Hiermee kan een betere winstgevendheid worden gerealiseerd.

Binnen de organisatie Paralax geldt dezelfde visie. Deze wordt verwezenlijkt door: een eenduidig beleid en doelstellingen, intensieve samenwerking, communicatie en respect, projectmatig werken en gedeelde verantwoordelijkheden, innovatie, opleiding en zicht op de toekomst.

Strategie

De strategie van Paralax is het kennispartner zijn, meer dan een software leverancier. We zijn ervan overtuigd dat we organisaties verder kunnen helpen op het gebied van Workforce management door een gedegen kennis van plannen, planningsprocessen en applicatielandschappen en het op de hoogte zijn van en anticiperen op de ontwikkelingen naar de toekomst toe. We versterken dit door het intensief samen te werken met partners. Hierdoor kunnen we innovatieve producten, services en diensten met visie en inzicht leveren en zorgen we ervoor dat alle deelnemers aan het planproces met onze producten kunnen werken.