Social top menu

Site-licenties Rostar CAS

Indien er wordt gewerkt met een versie van Rostar CAS lager dan 5.20 dien je de volgende stappen te doorlopen:

1) Log als hoofdgebruiker in op alle toegangsgebieden.

2) Ga naar menu optie [Gereedschap / Extra rapporten / Overzicht actieve medewerkers]

Indien er wordt gewerkt met een versie van Rostar CAS hoger dan 5.20 dien je de volgende stappen te doorlopen:

1) Log als hoofdgebruiker in op alle toegangsgebieden.

2) Ga naar menu optie [Gereedschap / Overzicht actieve medewerkers]

Wij verzoeken je om uiterlijk 1 februari 2020 de gegevens aan ons door te geven.

Vul hier de gegevens in

  • privacy en cookie statement