Social top menu

Nederlander stoort zich aan lang pauzerende collega

22 december 2016Perberichten

22 december 2016 - Zes op de tien Nederlandse werknemers doen hun werkgever dagelijks werktijd cadeau, omdat ze minder pauze opnemen dan toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Paralax Planning Solutions.

In het onderzoek gaf niemand aan juist langer pauze te nemen. Wel stoort elf procent van de beroepsbevolking zich aan collega's die de grenzen van de lunchpauze oprekken, nog eens negen procent geeft aan dat collega's te lang weg zijn voor een rookpauze.

Pauzeduur
De grootste groep Nederlanders heeft een pauze van drie kwartier tot een uur. Ook kortere pauzes van een kwartier tot een uur komen vaak voor.
Iets minder dan vijf procent van de werknemers neemt zelfs nooit pauze op. Het officieel registreren van pauzes is bij de meeste bedrijven niet verplicht: slechts zeven procent geeft pauzetijden door aan de leidinggevenden of logt de tijden in een systeem.

Pauzegedrag
"Het is opvallend dat werknemers hun eigen pauzegedrag anders beoordelen dan dat van collega's," aldus Dennis Zuurhout, Product & General Marketing Manager van Paralax. "Pauze nemen is een essentieel onderdeel van de werkdag. Hoewel het vaak als positief wordt ervaren als mensen niet hun volledige pauze opnemen, is het belangrijk is om voldoende rust te nemen."

Pauzewetten
Volgens Zuurhout zijn zowel werkgevers als werknemers zich niet altijd bewust van de wettelijke wet- en regelgeving op dit gebied: "De arbeidstijdenwet is daar redelijk duidelijk in. Wie langer dan vijfeneenhalf uur werkt, heeft bijvoorbeeld recht op minimaal een half uur pauze. In een werkdag van tien uur heeft een werknemer zelfs recht op 45 minuten pauze. Sommige cao's wijken daar enigszins van af, maar zullen wel hun eigen bepalingen hebben op het gebied van pauzes. Het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om deze bepalingen te kennen en na te leven."

Coffe
Auteur:

bio
Wij zoeken nieuwe collega'sBekijk hier onze vacatures!
+