Social top menu

Goed plannen is meer dan alleen sluitende roosters maken. Een gedegen roosterbeleid, meer inzicht in je bruto/netto contracturen en in de redenen van verzuim, betrokken medewerkers of beter inspelen op veranderingen. Binnen elke organisatie zijn er onderwerpen, processen én knelpunten die een belangrijke relatie met plannen hebben. Als je uitzoomt en kijkt naar de samenhang met je andere bedrijfsprocessen en strategie, valt er veel te halen uit je planproces. Ook en misschien wel juist nu de coronacrisis je hele planning op scherp zet.

Samenwerking
Bij Paralax kijken we verder dan de planning en zetten we ook onze kennis van het planproces voor onze klanten in. Onze business consultants analyseren de processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, vragen dóór en komen dan tot een doordacht advies. Dat doen ze altijd in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen, zoals het management, operations, HRM, finance, logistics en sales. Alleen dan worden veranderingen breed gedragen en leiden deze tot succes.

Door de start- en eindtijden van de diensten aan te passen, kunnen we nu onze mensen veel efficiënter inzetten.

Resultaatgericht
De business consultants van Paralax zijn er altijd op gericht je resources optimaal te benutten en het rendement voor jouw organisatie te verhogen. Kwaliteit en klanttevredenheid staan daarbij centraal. Optimalisatie van je plan- en roosterproces kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • De ontwikkeling van een roosterbeleid
  • Het opstellen van een goed basisrooster
  • Het ontwikkelen van de beste dienstenset
  • Het uitvoeren van scenarioanalyses
  • Het opstellen van forecasting modellen
  • De keuze voor centraal of juist decentraal plannen
  • Een betere inzet van je flexibele schil
  • De invoering van participatief roosteren

Soms spelen er specifieke zaken binnen een organisatie die de aanleiding zijn om structurele veranderingen door te voeren. Vaak zijn de Planalyse en PlanCheck het startpunt van een maatwerktraject.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op