Social top menu

Zijn de jaardoelstellingen realistisch? Hoe ontwikkelen deze zich gedurende het jaar ten opzichte van het werk dat al is uitgevoerd? Zit er nog rek in de organisatie en waar bevinden zich de knelpunten? Rostar Capaciteitsmanagement geeft je antwoord op deze en andere capaciteitsvraagstukken. Het biedt strategisch inzicht in het aanbod van capaciteit, op basis van kwalificaties in verhouding tot de vraag en de ontwikkeling in de tijd.

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Capaciteitsmanagement heeft als doel de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. In het geval van roosteren heeft de benodigde capaciteit betrekking op medewerkers met in sommige gevallen hulpmiddelen. De capaciteit heeft zowel betrekking op kwaliteit als op kwantiteit. Er kunnen wel de juiste hoeveelheid medewerkers beschikbaar zijn maar als die niet in staat zijn om het werk uit voeren is er nog steeds sprake van (kwalitatief) capaciteitsgebrek.

Wij sturen op de optimale kostenbalans tussen de inzet van personeel en het verwachte aantal bezoekers.

Download de Rostar CAS brochure

  • privacy en cookie statement

Voordelen voor planner

  • Betrouwbaar
  • Vooraf inzicht in knelpunten
  • Tijdsbesparing

Voordelen voor manager

  • Vooraf inzicht in knelpunten
  • Makkelijk sturen op veranderingen
  • Maximale bezetting binnen budget

Voordelen voor eindgebruikers

  • Duidelijkheid in roosters
  • Betrouwbaar
  • Verhoging tevredenheid

Capaciteitsplanning hebben wij al eerder ingezet in de volgende branches:

Bekijk cases met deze software:

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op