Social top menu

De kwaliteit van flexibele personeelsinzet wordt belangrijker, daardoor neemt ook de behoefte aan een optimale personeelsplanning toe. Organisaties zetten daarvoor een flexpool in, een centrale pool met inzetbare medewerkers die de competenties hebben om op verschillende afdelingen aan de slag te gaan. Centralisatie met behulp van een flexpool biedt talloze voordelen, maar het vraagt echter wel om een professionele planner die met slimme planningssoftware de optimale planning maakt.

Centraal plannen met de flexpool de uitkomst!

Hoe centraler een flexpool in de organisatie is ingericht, hoe meer inzicht er ontstaat in over- en onderbezetting, personeelskosten en kwaliteit. En hoe meer je daar als organisatie op kunt sturen. Met de flexpool ontstaat een totaaloverzicht van vaste medewerkers, flexpoolmedewerkers en inhuurkrachten. Het resultaat? Een afdelingsoverstijgende personeelsinzet en optimaal gebruik van alle beschikbare uren, zodat onnodige kosten voor overuren, extra uren en inhuur omlaag gaan.

De flexpool geeft ons ruimte om veranderingen in de zorg goed op te vangen en onze kwaliteit hoog te houden.

Voordelen voor planner

  • Direct inzicht in onderbezetting
  • Snel vervanging met juiste kwalificaties
  • Helder en soepel planproces

Voordelen voor manager

  • Geen extra kosten aan inhuur
  • Real-time KPI-rapportages
  • Tevreden (flexpool)medewerkers

Voordelen voor eindgebruikers

  • Werken van beschikbare contracturen
  • Kennisdeling over afdelingen
  • Ruil en vakantiedagen makkelijker in te vullen

Flexpool hebben wij al eerder ingezet in de volgende branches:

Bekijk cases met deze software:

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op