Social top menu

Rostar Connect: Systeem integratie. Uw software voor personeelsplanning is niet de enige binnen uw applicatielandschap. De verschillende softwarepakketten hebben weliswaar hun eigen toepassingsgebied, maar integratie van de applicaties kan leiden tot een enorme efficiencyverbetering en is steeds vaker van vitaal belang. Rostar CAS is eenvoudig te koppelen aan andere applicaties. We maken gebruik van standaarden voor systeemintegratie, zoals HR-XML. Dit is een internationale standaard die de indeling van communicatie met betrekking tot human resources tussen systemen vastlegt. Hiermee wordt het koppelen tussen verschillende systemen aanzienlijk efficiënter.

Rostar Connect het succes voor uw systeemlandschap

De meeste HRM pakketten bieden tegenwoordig een koppeling op basis van XML aan. De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een uitermate flexibele xml-import die recht doet aan de meeste aangeboden koppelingen. En dat is niet ten koste gegaan van de flexibele inrichtingsmogelijkheden van Rostar CAS.

De koppeling met ons HR systeem scheelt ons veel tijd en is veel minder foutgevoelig!

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Voordelen voor planner

  • Behoud van de flexibiliteit van de planning
  • Besparing in tijd
  • Minder fouten bij de verloning

Voordelen voor manager

  • Tevreden medewerkers
  • Besparing van tijd en kosten
  • Een gekoppeld applicatielandschap

Voordelen voor eindgebruikers

  • Minder fouten bij verloning
  • Snellere verloning
  • Verhoging van de tevredenheid

Integratie hebben wij al eerder ingezet in de volgende branches:

Bekijk cases met deze software:

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op