Social top menu

Sturen op uw KPI’s, op ieder gewenst moment van de dag weten hoe de zaken ervoor staan. Zijn de marges goed, is er de juiste capaciteit, worden productiedoelstellingen gehaald en zijn de juiste mensen en middelen op de juiste plaats ingezet? Hoe staat het met de verlofsaldi, overuren en beschikbaarheid van uw mensen? Allemaal zaken die u met één druk op de knop wilt kunnen zien om direct te anticiperen op datgene wat uw organisatie nodig heeft om de business-doelen te realiseren.Een oplossing die u en uw medewerkers inzicht geeft in die gegevens, anytime, any place en op any device is daarbij onmisbaar. Maak kennis met Rostar CAS Insight.

Profiteer van de voordelen

Met onze management-dashboards en -rapportages beschikt u over real-time management- en medewerkerinformatie. U heeft inzicht in de vele aspecten van het workforcemanagementproces, zoals personeelskosten, marges, gemaakte overuren, verzuiminformatie en vakantiesaldi. Zowel generieke rapportages op dashboardniveau als rapportages op detail- en medewerkerniveau zijn mogelijk; u kunt namelijk tot op detailniveau inzoomen. Ook kunt u vanuit verschillende invalshoeken de informatie bekijken. Denk hierbij aan afdelingsspecifieke data, een bepaalde datum of een overzicht van kengetallen per medewerker of manager. De inrichting van uw dashboards en rapportages vindt op basis van uw doelstellingen plaats.

Download de brochure

  • privacy en cookie statement

Voordelen voor planner

  • Overal en altijd toegang
  • Anticiperen
  • Antwoord op vragen

Voordelen voor manager

  • Direct inzicht in KPI's
  • Beter beslissingen nemen
  • Overal en altijd toegang

Voordelen voor eindgebruikers

  • Goede sturing
  • Duidelijkheid in verwachting
  • Tevredenheid

Management KPI rapportages hebben wij al eerder ingezet in de volgende branches:

Bekijk cases met deze software:

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op