Social top menu

Je wilt een medewerker die de werkzaamheden goed en zorgvuldig in de daarvoor beschikbare tijd uitvoert. Dat betekent dat je slim met je mensen en middelen om dient te gaan. Zeker voor bedrijven met een sterk wisselende personeelsvraag is dit een uitdaging. Een tool die vanuit een helikopterview inzichtelijk maakt – over de afdelingen heen – welke mensen beschikbaar en gekwalificeerd zijn, sluit daar naadloos op aan.

Personeelsplanning naar een hoger niveau!

Til je workforce management met de planningssoftware van Rostar CAS naar een hoger niveau. De software is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met sterk wisselende bezettingen, ploegendiensten en voor bedrijven die werken met flexibel personeel. Het houdt rekening met de geldende CAO, de Arbeidstijdenwet en andere wetten en regelgeving. Medewerkers hebben binnen de door jou gestelde kaders de mogelijkheid tot zelfroosteren via PC, tablet en smartphone, met de 24/7 Rostar app. Wijzigt er iets in het ene rooster, dan passen de andere roosters zich daar automatisch op aan. En vanzelfsprekend is Rostar CAS naadloos te integreren met andere systemen zoals HRM-, payroll- en ERP-software.

Download de Rostar CAS brochure

  • privacy en cookie statement

Voordelen voor planner

  • Snel reageren op opengevallen diensten
  • Doorgeven van roosterwijzigingen
  • Afdeling overstijgend plannen

Voordelen voor manager

  • Real-time rapportages
  • Toepassen van de juiste wet en regelgeving
  • Snelle communicatie werkgever en werknemer

Voordelen voor eindgebruikers

  • Zelfroosteren via PC, tablet en smartphone
  • 24/7 benaderbaar
  • Ruil en vakantiedagen aanvragen

Rostar CAS hebben wij al eerder ingezet in de volgende branches:

Bekijk cases met deze software:

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op Willem Boersma: Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op