Social top menu

Plancheck en Planalyse

Resourceplanning is een bedrijfskritisch proces. Het speelt zich af in en tussen alle niveaus van de organisatie. Alleen door een goed ingericht proces en de daarbij behorende werkwijze kunt u optimale resultaten bereiken. Dat vereist kennis en inzicht.

In de loop van de tijd ontwikkelen organisaties zich. Informatiebehoeften en doelstellingen veranderen, evenals werkwijzen, wetgeving en criteria. Of misschien wilt u de stap maken van alleen registreren naar roosteren of van roosteren naar plannen. Daarom is het goed om eens in de zoveel tijd uw organisatie onder de loep te nemen en uw resourceplanning up-to-date te houden.

Hiervoor heeft Paralax de Plancheck en de Planalyse. Deze services analyseren uw organisatie, uitgaande van uw doelstellingen en vanuit verschillende invalshoeken. Ze geven aan waar het verbeterpotentieel zit en hoe u dit het beste in kunt zetten.

Download het productsheet met meer informatie

Plancheck

De Plancheck brengt voornamelijk verbeteringen in de operationele fase van de planning in kaart. Met behulp van de Plancheck kijken wij samen met u naar uw planningsprocessen en gaan we na of deze zaken nog steeds goed aansluiten op het bij u ingerichte rooster in Rostar CAS.

Het is aan te raden om periodiek een Plancheck uit te voeren, bijvoorbeeld bij het upgraden naar de nieuwste versie.

Meer informatie over de Plancheck? Mail ons.

Planalyse

Het doel van de Planalyse is om u te adviseren hoe uw resourceplanning beter kan aansluiten op uw organisatiedoelstellingen. Samen met u kijken we naar resourceplanning binnen uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Naar hoe deze niveaus samenwerken, welke gegevens worden uitgewisseld en hoe u met de beschikbare gegevens sturing geeft.

Het is aan te raden om een Planalyse uit te laten voeren als u meer wilt halen uit uw resourceplanning of als er veranderingen in uw organisatie hebben plaatsgevonden die mogelijk van invloed kunnen zijn.

Interesse in een optimalisatie van uw resourceplanning? Mail ons.