Social top menu

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Je hebt er vast al van gehoord. De nieuwe wet maakt het werkgevers aantrekkelijker om personeel vast in dienst te nemen. Door wijzigingen in de ontslaggronden worden vaste medewerkers minder vast. Verscherpte regels voor oproepkrachten en verruiming van de ketenregeling maken de inzet van flexibele arbeid een stuk lastiger. Werkt jouw organisatie met oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract? Heb je al nagedacht over de gevolgen van de WAB voor jóuw bedrijf en hoe je daar met de inrichting van je planprocessen en planning het beste op kan inspelen?

Wij hebben ons de afgelopen periode uitgebreid verdiept in de materie. We hebben externe specialisten geraadpleegd en een aantal van onze klanten intensief gesproken over de gevolgen in de praktijk. Zodat we weten wat er speelt en goed beslagen ten ijs kunnen komen wanneer we aan de gang gaan met de optimalisatie van jóuw planning.

Met deze onderdelen van de WAB krijg je als planner absoluut te maken:

 • Als werkgever moet je een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Doe je dit niet, dan is de medewerker niet verplicht om te komen.

  Hoe ondersteunt Paralax?
  Dit is iets tussen werkgever en werknemer. Hierbij kunnen wij je niet helpen.

 • Als je een oproep binnen vier dagen voor de werkdag annuleert of wijzigt, heeft de oproepkracht recht op zijn of haar loon en toeslagen. De verslaglegging van deze wijzigingen is belangrijk, want een werknemer kan hierop aanspraak maken tot vijf jaar na dato.

  Hoe ondersteunt Paralax?
  Om de communicatie tussen werkgever en werknemer vast te leggen kun je het beste gebruik maken van ‘publiceren van het rooster’. Met deze Rostar CAS inrichting heb je de mogelijkheid om pushberichten over wijzigingen te versturen. Het systeem slaat het moment van versturen op, zodat je altijd kunt nagaan of dit binnen of buiten de termijn lag.

 • Als een opdrachtgever binnen de termijn van vier dagen voor een werkdag de bezettingsvraag aanpast, is het belangrijk om dat mutatiemoment vast te leggen.

  Hoe ondersteunt Paralax?
  Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer hebben wij twee oplossingen.

  1. Als aanvragen en wijzigingen via WebPlanner verlopen, wordt elke mutatie vastgelegd. Dat gebeurt alleen wanneer de mutatiemodule actief is. Zo is altijd duidelijk of een wijziging binnen of buiten de termijn van vier dagen is gedaan. Deze oplossing met WebPlanner is rechtsgeldig.

  2. Als je geen gebruik wilt maken van WebPlanner, is het mogelijk Rostar CAS in te richten met een pop-up waarschuwing. Deze verschijnt als je een wijziging binnen de termijn van vier dagen wilt doorvoeren. De oplossing met de pop-up is niet rechtsgeldig. Je zal hiernaast dus altijd de mailwisseling over de mutatie moeten bewaren.

 • Voor een oproepkracht geldt een minimum werkduur van drie uur per dag. Als de werktijd korter is, moet je de medewerker toch voor drie uur uitbetalen.

  Hoe ondersteunt Paralax?
  De inrichting van een ‘zachte’ controle maakt het mogelijk om tijdens en na afloop van het plannen te controleren of voldaan wordt aan de minimum werkduur van drie uur. Een rapport kan de minder gerealiseerde arbeidsuren in een gekozen periode tonen.

 • Voor flexibele krachten moet je met terugwerkende kracht een hogere WW-premie betalen als zij op kalenderjaarbasis 30% meer uren verloond krijgen dan contractueel is overeengekomen. Dit geldt voor alle oproep-, nuluren-, min-max- en tijdelijke contracten van minder dan 35 uur per week. Contracten voor leertrajecten (BBL), contracten van jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken en vaste contracten met een flexibele inzet (jaarurennorm) zijn uitgezonderd.

  Hoe ondersteunt Paralax?
  Tot de genoemde 30% horen niet alleen de gewerkte uren, maar álle vergoedingen, die op de loonstrook staan. Ook eindejaarsuitkeringen, maaltijdvergoedingen en uitbetaalde verlofuren van het vorig jaar. Dit zijn gegevens, die buiten het bereik van Rostar CAS, vallen. Daarom is het helaas niet mogelijk dit onderdeel van de WAB met Rostar CAS te ondersteunen.

 • Je ziet het. De WAB is een wet met gevolgen voor de planning. Gelukkig kan Rostar CAS op een aantal punten helpen en het werk voor de planner vergemakkelijken. Werk je met flexibele krachten en wil je onaangename verrassingen voorkomen? Neem dan contact op met onze consultants. Wij helpen je graag verder.