Social top menu

Wekelijks worden KPI's verstuurd naar het management

Vraagt het management om productiviteitscijfers en verzuimpercentages, om cijfers die het verschil tussen geplande en gerealiseerde uren weergeven? Wenst het management die informatie lekker makkelijk weergegeven te zien in fraaie grafieken en handige draaitabellen? Na deze tweedaagse cursus kun je hen van deze informatie voorzien. Er wordt diep ingegaan op de tellingen die de gewenste informatie uit het rooster trekken. Daarnaast leer je allerlei geavanceerde rapporten maken met grafieken en draaitabellen.

Doelgroep cursus

Speciaal voor de planner, manager of de applicatiebeheerder die het management wilt voorzien van sturingsinformatie.

Onderwerpen cursus

  • Het maken van teleenheden om diensten, ziekte, cursus, doktersbezoek, verlof en dergelijke te registreren.
  • Het maken van tellingen om frequentie en duur van onder meer diensten, afwezigheden, meerwerk en minderwerk (leegloop) en onregelmatige uren te tellen.
  • Het maken van voorwaardelijke instructies in tellingen onder meer om drempels in te bouwen zodat bijvoorbeeld niet alle uren voor een vergoeding geteld worden, maar alleen uren die boven de drempel uitkomen.
  • Het maken van controles, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een medewerker van wie de beveiligingspas is verlopen ingeroosterd kan worden.
  • Het maken van geavanceerde rapporten met grafieken en draaitabellen die op overzichtelijke wijze de resultaten van bijvoorbeeld leeglooptelllingen, verzuimtellingen en dergelijke per afdeling of divisie of een andere geleding gewogen weergeven.

Vereiste basiskennis

Cursisten dienen bij aanvang te beschikken over voldoende basiskennis en werkervaring met Rostar CAS en dienen de cursus Applicatiebeheer in Rostar CAS te hebben gevolgd. Een ICT-achtergrond is wenselijk. Ervaring met het functioneel beheer van andere applicaties is een pré.

Met de geavanceerde tellingen kan ik gericht sturen op de planning

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 22-23 oktober 2019 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 24-25 maart 2020 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 27-28 oktober 2020 Inschrijven