Social top menu

Wanneer je je management van bruikbare stuurinformatie wilt voorzien, is het goed om de training Tellingen en geavanceerde rapporten te volgen. In deze tweedaagse training leer je alle gereedschappen van Rostar CAS gebruiken om nuttige informatie uit je planning te halen. Zodat je managers beslissingen beter kunnen nemen en onderbouwen. Productiviteitscijfers, verzuimpercentages en tellers die het verschil tussen geplande en gerealiseerde cijfers weergeven. Leer hoe je tellingen maakt en ze presenteert in overzichtelijke rapporten met grafieken en draaitabellen.

Download de productsheet en ontdek alle academie mogelijkheden

Voor

Voor planners, applicatiebeheerders en managers die de informatie uit de planning willen inzetten om te sturen op KPI’s.

Onderwerpen cursus

  • Teleenheden om diensten, ziekte, cursus, huisartsbezoek en verlof te registreren
  • Tellingen om frequentie en duuravn diensten, affwezigheid, onregelmatige uren en meer- en minderwerk te tellen
  • Voorwaardelijke instructies in tellingen om drempels in te bouwen om bijvoorbeels alleen die uren te tellen die boven de drempel uitkomen
  • Controles, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verkeerde medewerkers worden ingeroosterd
  • Geavanceerde rapporten met grafieken en draaitabellen van leegloop- en verzuimtellingen per afdeling of divisie

Na de training kan je onder meer

  • bepalen aan welke managementinformatie behoefte is
  • tellingen, grafieken en draaitabellen maken
  • de managementinformatie presenteren in duidelijk rapporten
  • veel meer uit je planning halen

Duur

2 dagen

Kosten

Neem contact met ons op

Locatie

Zandpad 42, 3601 NA Maarssen, Nederland

Datum & inschrijven

Alle aankomende cursusdata

Locatie Aanvang
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 27-28 oktober 2020 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 9-10 februari 2021 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 15-16 juni 2021 Inschrijven
Cursus geavanceerde tellingen en rapporten 16-17 november 2021 Inschrijven