Social top menu

Continue veranderingen binnen de lokale en centrale overheid zijn aan de orde van de dag. Nu de organisaties daarop zijn ingericht willen zij een stap verder gaan, namelijk naar een hogere efficiëntie, kortom meer doen met minder. Dit is één van de redenen waarom zowel de centrale als de decentrale overheid kiezen voor de planningsoplossing van Paralax.

Slimme personeelsinzet bij Gemeenten

Optimale en slimme personeelsinzet bij Gemeenten. Het is voor iedere Gemeente herkenbaar: budget beperkingen, reorganisaties, bezuinigingen en een uitgebreide dienstverlening aan de burger. Dit stelt de afdeling burgerzaken, KCC en publiekszaken voor een uitdagend dilemma om meer services te verlenen met minder budget. De oplossing ligt in de combinatie van een betere inschatting van werkvolume enerzijds en personeelsplanning optimalisatie anderzijds. Hierdoor is minder productiviteitsverhoging, minder inhuur van externe krachten en kostenreductie te realiseren. Oftewel meer met minder! Rostar CAS biedt gemeenten precies waar zij naar op zoek zijn, als het gaat om personeelsplanning.

Rostar CAS brengt inzicht, rust en overzicht in ons planningsproces. De planning wordt nu efficiënter uitgevoerd.

Download de Rostar CAS brochure

  • privacy en cookie statement

USP's voor in de Overheid

  • Flexibiliteit in planmethodiek
  • Goede koppelingen met HR systemen
  • Jarenlange ervaring binnen dit segment

Trends in de Overheid

  • Zelfroosteren
  • Bedrijfsmatiger plannen
  • Tijdregistratie

Toekomst in de Overheid

  • Detailplanning
  • Samenvoegen van gemeentes
  • Brede oplossing voor meerdere afdelingen

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

Bekijk cases in deze branche:

Meer met minder

Overheden gaan steeds vaker over tot een bedrijfsmatige aanpak. Men stelt zichzelf steeds de volgende vragen. Heeft de organisatie de gevraagde prestatie geleverd én heeft zij dit zo efficiënt mogelijk gedaan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is continu inzicht in de realiteit nodig. Hoe worden mensen en middelen ingezet, wordt dit zo effectief mogelijk gedaan en hebben bepaalde opdrachten effect op de toekomst?

De overheid heeft zijn informatiesystemen goed op orde, echter zijn deze niet in staat om de gevraagde informatie te verschaffen. Rostar CAS kan worden gekoppeld met verschillende systemen (Oracle/AFAS/Unit4/Raet/ADP) en informatie verschaffen over waar de organisatie zich bevindt ten opzichte van haar doelstellingen. Rostar CAS verschaft inzicht in de afwijkingen. Door op verschillende niveaus informatie vast te leggen. Door de manier waarop dat gebeurt, kunnen tevens uitgebreide management rapportages worden gegenereerd. Daarnaast kunnen deze gegevens ook naar een datawarehouse worden geëxporteerd om vervolgens in een BI-tool (QlikView/Cognos) gepresenteerd te worden.

Een personeelsplanning oplossing wordt op deze manier een sturingsmechanisme voor directies, een informatiebron voor management en een hulpmiddel voor planners.

Voordelen voor Gemeentes

De juiste mensen en middelen op de juiste tijd inzetbaar, zonder kwaliteitsverlies in de dienstverlening en zonder kostenstijging. De gemeente krijgt met Rostar CAS een professionele oplossing om de roosterplanning eenvoudig, eenduidig en overdraagbaar te maken. Door inzicht in de bezettingsbehoefte, gevraagde en beschikbare kwalificaties én inzicht in beschikbaarheid is de planner in staat een rooster te maken aan de hand van KPI's en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de geformuleerde doelen.