Social top menu

Optimaliseer je dienstverlening! Hoe kan je als uitzendbureau onderscheiden? De marges staan onder druk, de opdrachtgevers eisen kostenbesparing, uitzendkrachten die voor een miniem verschil overstappen naar de concurrent. Opdrachtgevers eisen strakke SLA afspraken en verwachten meer kwaliteit van het afgeleverde werk. Steeds vaker verlangt de opdrachtgever meer van een leverancier, zo ook op het gebied van personeelsplanning. Met Rostar CAS bent je in staat om op een strategisch, tactisch en operationeel niveau aan de eisen van opdrachtgevers en uitzenders te voldoen. Het biedt ten aller tijden inzicht in de beschikbaarheid, kosten en knelpunten van de personeelsplanning. Het systeem is gebruiksvriendelijk en volledig in te richten naar specifieke wensen van opdrachtgevers.

Sturen op KPI's

Wij ondersteunen de organisatie in het behalen van een efficiëntie slag door inzicht en overzicht te creëren in SLA afspraken, beschikbaarheid, kwalificaties, kosten en marges en beperkingen door CAO’s en regelgevingen. Vertaal deze SLA afspraken naar concrete KPI’s die je elk moment van de dag kan oproepen en bijsturen waar nodig. Help de opdrachtgever aan operationele en strategische management informatie en diep hiermee de samenwerking uit. De juiste mensen en middelen op de juiste tijd inzetbaar, zonder kwaliteitsverlies in de dienstverlening en zonder kostenstijging. Door inzicht in de bezettingsbehoefte, gevraagde en beschikbare kwalificaties én inzicht in beschikbaarheid is de planner in staat een rooster te maken aan de hand van KPI's en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de geformuleerde doelen.

Via de app kan de planner direct via een pushbericht een werkverzoek naar de volledige pool sturen en deze kunnen weer direct in de app reageren.

Het is moeilijk om er een exact bedrag aan te hangen. Maar we hebben het afgelopen jaar 50% meer volume gedraaid met dezelfde bezetting.

Download het onderzoeksrapport van Olympia (Gebruikerservaringen)

  • privacy en cookie statement

USP's voor de Uitzendbranche

  • Opdrachtgever specifieke inrichting
  • Meerdere CAO's en specifieke controles
  • Digitale communicatie

Trends in de Uitzendbranche

  • Toenemende wet en regelgeving
  • Afname aantal kantoren/vestigingen
  • Meer sturing op kwaliteit

Toekomst van de Uitzendbranche

  • Meer online
  • Robotisering
  • Regio overschrijdend plannen

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet: