Social top menu

Paralax Academy

Deze brochure bevat een overzicht van ons cursusaanbod, van algemeen tot maatwerk, en altijd to the point en praktijkgericht. Return on investment op software realiseer je mede door optimale toepassing in de praktijk. Bij Paralax weten we als geen ander wat de toegevoegde waarde van onze software is, en ook hoeveel winst in tijd, efficiency en medewerkertevredenheid dit kan opleveren. Het succes is mede afhankelijk van het kennisniveau van de planner, de applicatiebeheerder en van de kwaliteit van rapportages.

Download de brochure

  • privacy en cookie statement