Social top menu

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement heeft als doel de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. In het geval van roosteren heeft de benodigde capaciteit betrekking op medewerkers met in sommige gevallen hulpmiddelen. De capaciteit heeft zowel betrekking op kwaliteit als op kwantiteit. Er kunnen wel de juiste hoeveelheid medewerkers beschikbaar zijn maar als die niet in staat zijn om het werk uit voeren is er nog steeds sprake van (kwalitatief) capaciteitsgebrek.

Methoden

Door middel van capaciteitsmanagement kan bijvoorbeeld een forecast worden gemaakt. Grofweg zijn er twee hoofdgroepen van forecastmethoden te onderscheiden. Enerzijds is er de forecast die op basis van statistiek wordt gemaakt, zoals met behulp van extrapolatie van historische gegevens of regressieanalyse. Een eenvoudige methode is om van een periode in het verleden, bijvoorbeeld de afgelopen zes maanden, het gemiddelde ‘verbruik’ te berekenen en dit als forecast te gebruiken voor de komende zes maanden. Om een verwachte groei of teruggang in de prognose te verwerken kan men een correctie aanbrengen door het berekende 'verbruik' met een factor te vermenigvuldigen. Seizoensinvloeden kunnen worden verrekend door middel van maandelijkse indexen. Anderzijds is er de forecast die op basis van beoordelingen wordt gemaakt. Ook mengvormen zijn mogelijk, zoals samenwerkend forecasten (CPFR).

Betrouwbaarheid

Een forecast moet altijd met voorzichtigheid worden gebruikt. Blind varen op een forecast kan leiden tot te veel voorraad, met een (te) hoge kapitaalbinding tot gevolg. Maar ook kan het leiden tot te weinig voorraad, waardoor de bestellingen niet kunnen worden uitgeleverd of de gewenste service niet kan worden verleend.

De betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van een forecast is te meten door de forecast achteraf te vergelijken met de werkelijkheid.