Social top menu

SGL
‘Centraal plannen levert ons een kostenbesparing van 30 fte’s aan min- en meeruren.’ Eugene Cuijpers, Regiomanager SGL

Wie

Bij SGL zorgen mensen met aandacht voor mensen die daarmee zelf meer uit hun leven halen. Met ongeveer 550 medewerkers ondersteunt, begeleidt en verzorgt Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) zo’n 1.300 cliënten met hersenletsel en/of een lichamelijke handicap bij behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis, logeren en wonen.

Probleemstelling

In het verleden planden begeleiders op de locaties zelf hun medewerkers in. Als neventaak, ieder voor zich en met weinig of geen zicht op planningen van andere locaties. Wat bleek? Door de decentrale planning had SGL nauwelijks grip op het aantal plus- en minuren van medewerkers. Waar medewerkers op de ene locatie te veel uren maakten, werden op andere locaties mensen extra ingeroosterd. Toen door de nieuwe zorgstructuur kostenbeheersing nog actueler werd, hakte SGL de knoop door. De zorginstelling besloot centraal te gaan plannen om beter te kunnen sturen.

Resultaat

Door centraal te plannen met een professionele planningstool en vaste planners krijg je grip op je grootste kostenpost in de organisatie. Tegelijkertijd krijg je meer inzicht in het jaarurensysteem, het basisdienstenpatroon en de afwijkingen daarop, waardoor je de kwaliteit naar de cliënten verhoogt. De eerste en directe kostenbesparing die SGL binnenhaalt, is meer grip op de plus- en minuren. Daarnaast is er met een centrale planning het aantal planners teruggebracht van zes naar drie.

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Meer informatie over deze branche?

Voor SGL hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Arnold Panis:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op