Social top menu

‘ We zagen direct de winst voor de organisatie: efficiënter opereren tegen lagere kosten.’ Wouter van Steenbergen, beleidsmedewerker

Wie

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening.

Probleemstelling

Het opzetten van één regionaal dienstrooster bleek geen sinecure. Alle zeven korpsen hadden hun eigen rooster met een eigen structuur. De verschillen waren groot: in aantal ploegen, de verhouding beroeps/ vrijwilligers, start-, werk- en reistijden, salarissen en onregelmatigheidstoeslagen. Van Steenbergen: “Toch wilden we naar één centrale planning. Korps Den Haag roosterde al zeven kazernes met Rostar CAS vanuit een centraal roosterbureau. Met succes. Door hun positieve ervaringen zijn we bij Paralax gebleven. De systematiek van het roosteren past bij de nieuwe organisatie, ook nu we op veel grotere schaal roosteren.”

Resultaat

“Ik ben heel tevreden over de mogelijkheden van Rostar CAS en hoe wij het toepassen,” vat Van Steenbergen zijn ervaringen samen. “We werken veel efficiënter en besparen substantieel. De software geeft ons ook de informatie om te meten en te sturen. De tellers in Rostar CAS doen dat bij de operationele planning; en de managementrapportages voor de grotere lijnen. We sturen bijvoorbeeld op de Arbeidstijdenwet, ziekteverzuim en historische paraatheid. Tegelijkertijd hebben de medewerkers online inzicht in hun roosters via PC, tablet en smartphone, ook kunnen ze digitaal verlof aanvragen en diensten ruilen. Natuurlijk is een rooster nooit klaar. We evalueren met de medezeggenschapsraad en de praktijk vraagt om wijzigingen. Een van onze wensen op korte termijn is flexibel roosteren, waarbij medewerkers hun voorkeur kunnen opgeven voor een dienst. We blijven vernieuwen.”

Download de volledige business case!

  • privacy en cookie statement

Meer informatie over deze branche?

Voor Veiligheidsregio Haaglanden hebben wij de volgende Paralax software ingezet:

Heb je hier vragen over? Stel die dan direct aan Arnold Panis:
Stuur een mail
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op