Social top menu

Snel inspelen op de veranderende vraag! In vrijwel geen enkele branche fluctueert de vraag zo sterk als in de Entertainment. Vakantieperiodes en weersomstandigheden bepalen voor een belangrijk deel de drukte in pretparken, musea, theaters en op vakantieparken. Een grote uitdaging is om de bezettingsgraad daar op aan te laten sluiten. Ook heeft u vaak te maken met tijdelijke contracten en seizoensgebonden contracten van medewerkers.

Forecasting

Forecasting heeft als doel de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. De capaciteit heeft zowel betrekking op kwaliteit als op kwantiteit. Grofweg zijn er twee hoofdgroepen van forecastmethoden te onderscheiden. Enerzijds is er de forecast die op basis van statistiek wordt gemaakt, zoals met behulp van extrapolatie van historische gegevens of regressieanalyse. Een eenvoudige methode is om van een periode in het verleden, bijvoorbeeld de afgelopen zes maanden, het gemiddelde ‘verbruik’ te berekenen en dit als forecast te gebruiken voor de komende zes maanden. Om een verwachte groei of teruggang in de prognose te verwerken kan men een correctie aanbrengen door het berekende 'verbruik' met een factor te vermenigvuldigen. Seizoensinvloeden kunnen worden verrekend door middel van maandelijkse indexen. Anderzijds is er de forecast die op basis van beoordelingen wordt gemaakt. Ook mengvormen zijn mogelijk, zoals samenwerkend forecasten (CPFR).

24/7 app

Communiceer snel, efficiënt en kosteloos over het rooster met de 24/7 Rostar app. Bespaar tijd door als planner een werkverzoek te versturen door middel van een pushbericht. Bekijk als medewerker het overzichtelijke rooster en reageer direct op wijzigingen. De app biedt vele voordelen bij het maken van de planning en voor de betrokkenheid van uw medewerkers bij de planning.

Waarom zou je roosters niet via smartphone, tablet of computer doorgeven? Dat werkt snel, efficiënt en gemakkelijk.

Download de business case van Schouwburg Utrecht

  • privacy en cookie statement

USP's voor de Entertainmentbranche

  • Snelle verandering in vraag
  • Online communicatie met medewerkers
  • Meerdere CAO's toepasbaar

Trends in de Entertainmentbranche

  • Meer forecasting
  • Snelle wisseling van personeelbestand
  • Online communicatie

Toekomst in de Entertainmentbranche

  • Digitalisering
  • Meer vraaggestuurd plannen
  • Verhoging van de kwaliteit

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

Bekijk cases in deze branche:

Inschatting van de bezettingsgraad

Door bepaalde acties is de vraag enigszins te sturen en kunt u de benodigde bezetting daar op aanpassen. Denk aan de planning van het horecapersoneel, de receptie en de schoonmaak. Het is zaak om overbezetting te voorkomen en tegelijkertijd een hoge servicegraad aan de klant. Daar ligt uw uitdaging: de optimale bezetting.

Beschikbaarheid personeel

Het koppelen van de bezettingsgraad aan het dienstenaanbod geeft u in elke situatie het juiste aantal mensen benodigd voor get uitvoeren van werkzaamheden. De personeelsplanning software Rostar CAS van Paralax, heeft hiervoor de mogelijkheid om dit vast te leggen in bezettingsprofielen. De beschikbaarheid van het personeel is ook onderdeel van het systeem, De Efteling, Toverland en verschillende schouwburgen en bioscopen gebruik van maken.

Flexibele contracten

In de entertainment wordt er veel met oproep of flexibele contracten gewerkt, waarbij medewerkers bijvoorbeeld tussen de 4 en 38 uur per week werken zijn eerder regel dan uitzondering. Voor deze medewerkers zijn de web-functionaliteiten van Rostar CAS ideaal. Hiermee kan uw medewerker – online via smartphone, tablet of PC – zelf de beschikbaarheid opgeven. Het systeem houdt rekening met geldende ATW en cao en uw regels zoals bijvoorbeeld het minimaal aantal uren. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het aantal weekenden dat een medewerker werkt.