Social top menu

Zelfroosteren in de praktijk

Een balans vinden tussen een efficiënte planning en de wensen van medewerkers en opdrachtgevers. Hoewel organisaties sterke behoefte hebben aan grip, willen ze tegelijkertijd tegemoetkomen aan de flexibiliteitsbehoefte van medewerkers. Medewerkers verlangen meer zeggenschap over het rooster. Zelfroosteren biedt het antwoord op de behoeftes van zowel werkgevers als medewerkers.

Bij zelfroosteren staan twee zaken centraal: werknemers hebben meer zeggenschap over hun werktijden en werkgevers beschikken over snellere aanpassingsmogelijkheden voor het inzetten van de personeelscapaciteit. Deze mogelijkheden zijn op diverse manieren in te vullen. Hierbij gaat het om de exacte mate van zeggenschap voor werknemers voor iedere vorm van zelfroosteren.

In dit onderzoeksrapport komen verschillende organisaties aan het woord die zelfroosteren geheel of gedeeltelijk hebben willen implementeren. Niet alleen de resultaten maar ook onderwerpen
als draagvlak, weerstand en andere uitdagingen komen aan bod. Daarnaast hebben we enkele experts gevraagd naar hun visie op en ervaringen met zelfroosteren. Dit onderzoek
wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Je ontvangt de link van het onderzoek na het invullen van onderstaand formulier. Let hierbij op dat je het e-mailadres correct invoert.

Download het onderzoeksrapport

  • privacy en cookie statement