Social top menu

De juiste mensen en middelen op de juiste tijd inzetbaar, zonder kwaliteitsverlies in de dienstverlening en zonder kostenstijging. Je krijgt met Rostar CAS een professionele oplossing om de roosterplanning eenvoudig, eenduidig en overdraagbaar te maken. Door inzicht in de bezettingsbehoefte, gevraagde en beschikbare kwalificaties én inzicht in beschikbaarheid is je planner in staat een rooster te maken aan de hand van KPI's en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de geformuleerde doelen.

Goede sturing met KPI's

Paralax helpt je met het bepalen van de KPI’s; wat is de ideale mix van vast en flex en hoe acteren we hierop in de praktijk. Centraal kun je zien wat de stand is van de KPI’s, decentraal kan geacteerd worden op veranderende werkomstandigheden. De oplossing ligt in de combinatie van een betere vertaling van werkvolume naar personeelsbehoefte en personeelsplanning optimalisatie anderzijds. Dit verhoogt de productiviteit, minder inhuur van externe krachten en eenvoudige tooling om decentraal te kunnen inspringen.

Personeelsbezetting, productieplanning en kosten in balans met Rostar CAS

Download de business case van Grolsch

  • privacy en cookie statement

USP's voor de Industrie

  • Software kan complexiteit van de planning aan
  • Koppelingen met branche specifieke software
  • Kennis door ervaringen bij Prorail, NedTrain, Strukton en vele andere

Trends in de Industrie

  • Bedrijfsmatige inzet medewerkers
  • Kostenefficiënt werken door concurrentie
  • Planning niet alleen van medewerkers, maar ook materieel en toebehoren

Toekomst in de Indusrie

  • Optimaliseren routeplanning
  • Flexibele schil rond de vaste medewerkers
  • Meer betrokkenheid van personeel

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

Bekijk cases in deze branche:

Planning in de Retail

Planning en tijdregistratie voor retail. De retailmarkt is dynamischer dan ooit. De opkomst van internet, de financiële crisis, overnames, prijzenoorlogen, veranderende vraagpatronen en gewijzigde CAO’s vragen om een andere aanpak. Een andere inzet van uw medewerkers. U moet sturen op de te verwachten vraag, ervaringscijfers helpen u daarbij. Een geïntegreerde workforce management oplossing die u voorziet van personeelsplannings en tijdregistratie die je helpt bij het realiseren van de doelstellingen is daarbij cruciaal.

Maak net als BONI, Kappé en Gerzon kennis met Rostar CAS en ontdek welke voordelen het biedt voor jouw retail organisatie.

Roosterinformatie inzien

Naast een optimale tool voor de planner biedt het ook mogelijkheden voor de medewerkers. Zo kunnen zij roosterinformatie inzien op hun smartphone, middels een special App. Dat is behalve een leuke gadget ook erg prettig, zeker als je bedenkt dat de medewerkers veel onderweg zijn.