Social top menu

In de zorg staat het belang van de patiënt centraal. Een kwalitatieve dienstverlening begint daarom bij een goede planning, wat zorgt voor tevreden medewerkers binnen de organisatie. Een efficiënte planning leidt tot flexibele inzet van medewerkers zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Door de juiste inzet van vaste- en flexibele medewerkers kun je budgetten slimmer inzetten, medewerker tevredenheid optimaliseren en kwalitatief hoogwaardige zorg blijven verlenen. Met Rostar CAS til je de personeelsplanning naar een hoger niveau. Kortom, de juiste mensen op de juiste plaats.

Rostar CAS in de zorg

Onze software geeft optimale ondersteuning, van aanbod gestuurde planning naar vraag gestuurde planning. Rostar CAS kan uitstekend uit de voeten met de complexiteit van de zorginstellingen en de specifieke vraagstelling van de afzonderlijke afdelingen. Naast medewerker- en middelenplanning, behoort het plannen op basis van functiecriteria, accreditaties en andere competenties van medewerkers tot de mogelijkheden. De flexpool-functionaliteit is geïntegreerd in de normale roostervoering, zodat je gemakkelijk team- en afdeling overschrijdend te werk kunt gaan. Met de nodige besparingen als resultaat.

De flexpool geeft ons ruimte om veranderingen in de zorg goed op te vangen en onze kwaliteit hoog te houden

Download de business case van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

  • privacy en cookie statement

USP's voor de Zorginstellingen

  • Verwerken van verschillende dienstverbanden
  • Iedere afdeling een eigen identiteit
  • Directe communicatie met de medewerkers

Trends in de Zorgsector

  • Zelfsturende teams / Zelfroosteren
  • Fuseren van zorginstellingen
  • vergrijzing en veranderende groei van de zorgbehoeften

Toekomst in de Zorgsector

  • Steeds grotere zorginstellingen
  • Flexibele schil rond de vaste medewerkers
  • Efficiënter planner

In deze branche hebben wij de volgende Paralax software al eerder ingezet:

Bekijk cases in deze branche:

Met Flexpool een slimme inzet van vaste- en flexibele medewerkers

Naarmate de kwaliteit van flexibele personeelsinzet belangrijker wordt, neemt ook de behoefte aan een optimale planning toe. Zorgorganisaties zetten daarvoor een flexpool in, een centrale pool met inzetbare medewerkers die de competenties hebben om op verschillende afdelingen aan de slag te gaan. Afdeling overschrijdend plannen biedt als voornaamste voordeel dat tekort aan menskracht intern wordt opgevangen. Bovendien benut de organisatie op deze manier de uren van het vaste personeel optimaal.

Optimale afstemming van de planning in ziekenhuizen

De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging, ziekenhuizen bundelen krachten om hun positie in de markt ook voor de toekomst zeker te stellen. Als gevolg van de toenemende druk op de tarieven moeten ziekenhuizen kosten besparende maatregelen doorvoeren. Deze maatregelen mogen bij voorkeur geen negatieve invloed hebben op de patiënt- en medewerker tevredenheid. De grootste kostenposten zijn de personeelskosten en kosten voor werkplekken. Rostar CAS ondersteunt organisaties bij het optimaal afstemmen van de medewerker- en werkplekplanning. Medewerker tevredenheid leidt tot patiënt tevredenheid

Slimmer roosteren door één planning bij GGZ-instellingen

GGZ-instellingen moeten net als andere zorgorganisaties bezuinigen en daardoor is een efficiëntere inrichting organisatie noodzakelijk. De GGZ is de afgelopen jaren zowel sterk gegroeid als aanzienlijk veranderd. Behalve tot meer en betere zorg heeft dit geleid tot sterk gestegen kosten. Het kabinet heeft enkele honderden miljoenen aan bezuinigingen op de GGZ opgenomen. Dat noodt GGZ-instellingen tot een efficiëntere inrichting en organisatie van hun activiteiten. Kenmerkend voor de manier waarop veel GGZ-instellingen zijn georganiseerd – met een hoofdkantoor, lokale kantoren en woonunits – is dat de woonunits ook qua planning zelfstandig opereren. Daardoor ontbreekt het unit-overschrijdende inzicht. Door in één planning te werken en slimmer te roosteren, is het mogelijk personeel en werkdruk beter te plannen én te bezuinigen op personeelskosten.

Participerend plannen in de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft te maken met verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Denk bij zorg voor lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld aan fysiotherapie of andere activiteiten die de revalidatie ten goede komen. Dat vergt het nodige planningswerk, bijvoorbeeld met betrekking tot werkplekken en materieel, maar vooral ook als het gaat om personeel met uiteenlopende expertisegebieden en kwalificaties. Door slim te plannen, kunnen zorgorganisaties efficiënter opereren en dus goedkoper werken. Alle betrokkenen profiteren van de werkwijze met Rostar CAS. De verwanten, ofwel de familieleden en vrienden van de patiënt, én de patiënten zelf kunnen een uitdraai ontvangen van wie wanneer de begeleider is. Wel zo prettig om te weten. Duidelijkheid is immers zeer belangrijk voor patiënten in de gehandicaptenzorg. Participerend plannen maakt dit allemaal mogelijk.